שרות לקהילה

"schoolcafe" רואה את עצמה כחלק אינטגרלי מהקהילה, רואה חשיבות עליונה במעורבות
פעילה בחיי הקהילה ונרתמת בעשייה ובתרומה לשיפור חיי הקהילה בכלל ותלמידי בית – הספר
בפרט.
החברה מחלקת לפני החגים מצרכי מזון למשפחות נזקקות.
החברה מסייעת לתלמידים מיעוטי יכולת לרכוש אוכל ושתייה במזון ע"י חלוקה של תווי קנייה
במשך כל השנה, כל יום וללא הגבלה במספר התלמידים.
העבודה מתבצעת מול היועצים מטעם הנהלת בית –הספר,
תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה כך שהתלמידים בעצם לא יודעים על כך.
החברה יוזמת ומעודדת את התלמידים לפעול למען הקהילה ע"י ייזום פרויקטים כדוגמת:
חלוקת שי וחבילות לחיילים, עזרה למשפחות במשך כל השנה.