שרות לקוחות

החברה רואה את שביעות רצונם של הלקוחות בראש סדר העדיפויות ומאמינה בעבודת צוות ושתוף

פעולה בין התלמידים, הקפיטריה והנהלת בית – הספר.

החברה נוהגת להיפגש עם צוות ההנהלה אחת לחודש על מנת לשמוע הערות והארות ובכך לקדם

את השירות לתלמידים בבית - הספר.

החברה מבצעת סקר שביעות רצון בין התלמידים במשך השנה בכדי לבחון את שביעות רצונם ולהפיק

לקחים על מנת לתת שירות טוב יותר.